• 5 سال پیش afshin شطرنج computerchess.org.uk بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    «استاک فیش» و «کومودو» در صدر فهرست ۲۰۱۶ ریتینگ انجین‌های کامپیوتری شطرنج