• 5 سال پیش khalil تجهیزات فیلم و عکس mrdoorbin.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    Activeon Solar X:دوربینی با صفحه‌ی خورشیدی