• 6 سال پیش darbare شطرنج darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    سفید شروع و در ۳ حرکت مات می‌کند