• 4 سال پیش darbare شطرنج darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    سیاه شروع و در ۳ حرکت مات می‌کند