• یک سال پیش darbare شطرنج darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    سفید شروع و در ۶ حرکت مات می‌کند