• 5 سال پیش darbare شطرنج darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    سفید بازی را شروع و در شش حرکت مات می‌کند