• 10 ماه پیش afshin درست‌نویسی persiandee.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    فارسی و لهجه‌های نداشته‌اش