• 2 سال پیش afshin بلبل‌زبان bolbolzaban.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    به چشم من ز تو هر قطره خون که می آید - چو در کنار من افتد ، ز چشم من بچکد