• 3 سال پیش afshin بلبل‌زبان bolbolzaban.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    از تو ای شاه جهان این بس که از روی کرم - نیست در روی زمین یک میل بی تو یک نفس