• 2 سال پیش afshin بلبل‌زبان bolbolzaban.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    دلم را با تو پیوندی است محکم - که در وی جز تو کس را دسترس نیست