• 3 سال پیش afshin بلبل‌زبان bolbolzaban.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    دل ز من بردی و جان هم بردی - تا نپنداری که بی دل ماندم