• 3 سال پیش afshin بلبل‌زبان bolbolzaban.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    ز تو تا کی بود این رنج و خواری - ز تو تا کی بود این درد و زاری