• 3 سال پیش afshin درست‌نویسی persiandee.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    ساختار ریتمیک وزن شعر فارسی