• 3 سال پیش afshin بلبل‌زبان bolbolzaban.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    با دل پرخون ز خون چشم من - می‌شود رخساره‌اش چون ارغوان