• 3 سال پیش afshin بلبل‌زبان bolbolzaban.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    بیا به خانه من تا به کام دل برسی - که چشم بد ز تو غایب نمی‌شود ز نگاه