• 3 سال پیش afshin بلبل‌زبان bolbolzaban.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    ز بس تاب و توانی ریخت بر خاک - ز بس نالید دل ، بگریست غمناک