• 3 سال پیش afshin بلبل‌زبان bolbolzaban.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    از تو در دل هر که جا کردم چو یوسف بود دور - گر به چاه اندر ز شوق خویش بوی پیرهن