• 3 سال پیش afshin بلبل‌زبان bolbolzaban.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    به هر که می نگرم در تو هم به چشم کرم - که خاک پای تو در چشم روشنی دارد