• یک سال پیش afshin بلبل‌زبان bolbolzaban.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    از ته دل نیستم آگه که از خون جگر - بر سر هر موج دامن را گریبان کرده‌ام