• یک سال پیش afshin بلبل‌زبان bolbolzaban.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    ای دل ز عشق بی خبری چند ناله کن - یک ره ز خویش گریه کن و یک زمان بخند