• 3 سال پیش afshin بلبل‌زبان bolbolzaban.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    ز عشق روی تو ای سرو قد گل رخسار - ز ناله فاخته بر سرو می‌زند فریاد