• 3 سال پیش afshin بلبل‌زبان bolbolzaban.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    هر زمان در هر دلی رنگی دگر پیدا شود - تا ز خود بیرون نیاید کس نداند راز را