• 3 سال پیش afshin بلبل‌زبان bolbolzaban.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    می‌کشد در پرده دل عشق نور - می‌نماید این چنین دیدار دور