• 3 سال پیش afshin بلبل‌زبان bolbolzaban.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    در عشق تو صد هزار جان خواهم داد - تا در غم تو دل نگران خواهم داد