• 3 سال پیش afshin بلبل‌زبان bolbolzaban.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    ز بس که در دل من حسرت تو می گذرد - ز هر دو دیده یکی سر پر آه می‌بینم