• 3 سال پیش afshin بلبل‌زبان bolbolzaban.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    در هر دلی که عشق گرفتار می شود - از سنگ ، آب گوهر شهوار می‌شود