• 3 سال پیش afshin بلبل‌زبان bolbolzaban.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    تا کی ز غم تو من به فریاد - در کوی تو می‌زنم همی داد