• 3 سال پیش afshin بلبل‌زبان bolbolzaban.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    ز بس می رود جان به باد هوا - نمی‌آید از کوه بوی وفا