• 3 سال پیش afshin بلبل‌زبان bolbolzaban.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    ای دل و جان نگر به حالت خویش - هر چه داری ز نیک و بد در پیش