• 3 سال پیش afshin بلبل‌زبان bolbolzaban.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    ز ناله‌ام دل پرخون ز بس که شد نالان - ز جور اختر وارون به خاک افتاد است