• 3 سال پیش afshin بلبل‌زبان bolbolzaban.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    ای که ز من جدا شدی، آمده‌ام به دیدنت - تا به کجا رسد غمت ، ای همه جان و جان مرا