• 3 سال پیش afshin بلبل‌زبان bolbolzaban.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    درین ره هر که را بینی قدم زد - همه نور یقین بر جان علم زد