• 3 سال پیش afshin بلبل‌زبان bolbolzaban.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    به رخ چون لاله محزون است و در دل داغدار من - چراغ از اشک شبنم می‌کند روشن سراغ من