• 3 سال پیش afshin بلبل‌زبان bolbolzaban.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    ز چه در سلسله زلف تو پیدا شده ایم - از چه با زلف تو پیوند دل ما شده‌ایم