• یک سال پیش afshin بلبل‌زبان bolbolzaban.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    از گرمی خویت ز دلم دود برآمد - در دیده من هر مژه سیلاب نگردد