• 3 سال پیش afshin بلبل‌زبان bolbolzaban.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    چون ننالم؟ که از فراق تو دل - بر رخ از خون چو لاله زار بسوخت