• 3 سال پیش afshin بلبل‌زبان bolbolzaban.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    آن را که بود ز عشق تو نام - از ننگ زمانه برنخیزد