• 3 سال پیش afshin بلبل‌زبان bolbolzaban.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    چون نام تو بر زبان جان آید - در سینه دل شکسته می‌ترسد