• 2 سال پیش afshin بلبل‌زبان bolbolzaban.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    این سخن می گفت با وی آن زمان - باز می‌پرسید ازو شاه جهان