• 2 سال پیش afshin بلبل‌زبان bolbolzaban.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    هر که جان در راه جانان باخت او - چون ز خود بگذشت با جان ساخت او