• 2 سال پیش afshin بلبل‌زبان bolbolzaban.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    هر فریبی که بود در خم آن زلف چو شست - هست بر جان من از غمزه خونخوارش دست