• 3 سال پیش afshin بلبل‌زبان bolbolzaban.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    بر رخت چون سایه از زلف دو تا افتاده‌ام