• 3 سال پیش afshin بلبل‌زبان bolbolzaban.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    ای دل ز هوس تهی تر ای جان - منگر به نفس مزن در ایمان