• 2 سال پیش afshin بلبل‌زبان bolbolzaban.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    گر تو خود را چو من ندانی دوست - این زمان دان که جان من با توست