• یک سال پیش afshin بلبل‌زبان bolbolzaban.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    ای خوش آن کس که به دل مهر تو چون جان دارد - دایم از مهر تو دل در حرم ایمان دارد