• 2 سال پیش afshin بلبل‌زبان bolbolzaban.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    بهار آمد و، گل شد چمن جمال خدای - زمین ز جلوه سرو تو ، آسمان ز صفای