• یک سال پیش borna_noavaranpouya طراحی صنعتی borna3d.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    تولید مواد پرینتر سه بعدی با پوست سویا