• 3 ماه پیش borna_noavaranpouya طراحی صنعتی borna3d.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    مبارزه با بیماری کرونا به کمک پرینتر سه بعدی