• یک سال پیش afshin بلبل‌زبان bolbolzaban.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    ترا ای پاره پاره دل همی خواهم که این دل را - چو زلف خویش در زنجیر و در زنجیر می‌داری