• یک سال پیش afshin بلبل‌زبان bolbolzaban.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    هر کس طلبد زندگی از عشق تو لیکن - من کشته عشق توام این است جهان را